Co to jest barter i kiedy warto z niego skorzystać?

Barter co oznacza i kiedy warto z niego skorzystać?

Barter [1] to wymiana bezgotówkowa – towarowa, czyli towar za towar (własność towaru przechodzi z jednego kontrahenta na drugiego; nie za ekwiwalent pieniężny, ale za inny określony towar). Pozabankową kompensatę należności stosują również kontrahenci pozostający ze sobą w stałych stosunkach gospodarczych i mający wzajemne należności i zobowiązania. Strony uzgadniają wartość towarów lub usług i dążą do tego, żeby bilans był zerowy.

W dzisiejszych czasach barter używany jest w wymianie handlowej w celu obejścia restrykcji walutowych lub z krajami cierpiącymi na brak zasobów walut wymienialnych.

Transakcja barterowa może składać się zarówno z jednej umowy kupna-sprzedaży, jak też z dwóch oddzielnych umów na dostawę towaru z każdej ze stron.
W umowie nie ma obowiązku podawania ceny towaru. Wartość dostawy po obu stronach jest identyczna i nie występuje w związku z tym transfer pieniędzy. Transakcja barterowa dopuszcza jednak finansowanie konwencjonalne, ale tylko w przypadku opóźnień w dostawie i różnic w jakości. Tak więc kontrakty barterowe powinny zawierać w swych klauzulach podane ceny towarów, a nie tylko ich ilość. Tak sformułowaną część kontraktu można zatem określić jako gwarancję wykonania. Gwarancja taka najczęściej przybiera formę akredytywy stand-by potwierdzonej przez bank kontrahenta.

Barter wielostronny

Barter tego typu umożliwia wymianę dóbr i usług w ramach społeczności barterowej, niekoniecznie w ramach jednej transakcji. W odróżnieniu od pierwotnej formy, gdzie dokonywana była wymiana dóbr uznanych przez obie strony transakcji za równowartościowe, barter wielostronny polega na rejestrowaniu kolejnych transakcji kupna/sprzedaży barterowej pomiędzy uczestnikami. Każdy uczestnik społeczności barterowej powinien dbać o to, aby dokonywać transakcji zarówno kupna, jak i sprzedaży w sposób zrównoważony i dążyć do tego, aby przy możliwie dużych obrotach zachowywać saldo swoich transakcji w ramach przyznanego mu limitu barterowego. Jest to współczesna forma zaspokajania potrzeb bez użycia gotówki. Rozliczenia barterowe w żaden sposób nie naruszają przepisów prawa podatkowego. Każda transakcja barterowa powinna być rejestrowana w systemie ksiąg rachunkowych tak samo jak inne transakcje gotówkowe i powodować identyczne skutki podatkowe. Jedynie rozliczenia pomiędzy kontrahentami odbywają się bez użycia gotówki, co ułatwia wzrost skali działalności bez angażowania środków finansowych – gotówki czy kredytu bankowego.

 

Wyrazem transakcji barterowych jest wymiana jednego towaru na inny. Dokonuje się jej w formie naturalnej, a więc bez udziału dewiz. Wymiana typu barterowego jest realizowana w sytuacjach szczególnie trudnych dla jednego z partnerów, gdy brak zagranicznych środków nie pozwala mu na inną formę rozliczeń.

Transakcje barterowe są najczęściej stosowane przez firmy z krajów słabo rozwiniętych i dotyczą towarów gorszego rodzaju, gatunku, niższej jakości, stanowiące bardzo często nadwyżkę rynkową.

W języku polskim funkcjonowało również określenie „handel na sztych”.

[1] K. P. Białecki, op. cit. s. 221-222.

0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

SALESMAN Sprzedaż Analityka Smarketing ©2020

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

lub

Create Account