Polityka cooki i prywatności | SalesMan - Sprzedaż, Analityka, sMarketing

Polityka prywatności i regulamin serwisu

Polityka Prywatności

Ochrona informacji

To Użytkownicy tworzą Portal i budują społeczność w ramach serwisu salesman.pl, dlatego prywatność i poufność ich danych jest dla nas najwyższą wartością.

Wszystkim naszym Użytkownikom gwarantujemy, że ich dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami polskiego prawa. Zasady zachowania poufności na stronie internetowej salesman.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym. Administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej firmie danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Rejestracja

Rejestracja Użytkownika odbywa się po przez wprowadzenie podstawowych danych do formularza. Danymi które uzupełnia użytkownik jest: login, adres e-mail oraz opcjonalnie imię i nazwisko. Użytkownik ma stały dostęp do panelu administracyjnego za pomocą którego może uzupełniać, aktualizować i modyfikować swoje dane. Wypełnienie i wysłanie formularza oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Użytkownik może również w każdym momencie zrezygnować z posiadania konta na serwisie salesman.pl i wykasować swoje dane. Ma również możliwość skierowania prośby o pełne skasowanie wszelkich dostępnych danych i Wpisów przez Administratora – w formie pisemnej na adres e-mail: admin@salesman.pl

Dostępność informacji

W związku z tym, że serwis ma charakter otwarty, a jedną z jego głównych usług jest możliwość publikowania i rozpowszechniania informacji u – część jego danych jest powszechnie dostępna dla wszelkich podmiotów korzystających z sieci Internet oraz może być indeksowana przez wyszukiwarki.

Do informacji powszechnie dostępnych należą:

  • krótki opis kariery zawodowej i zainteresowań
  • blogi, artykuły oraz inne wpisy merytoryczne wprowadzone przez Użytkownika
  • jego komentarze i opinie
 • dane firmy, w której pracuje Użytkownik, pod warunkiem iż ta firma jest zaakredytowana przez administratora

Dane do których dostęp mają tylko inni zarejestrowani:

  • spis własnych znajomych
  • spis grup dyskusyjnych własnych
 • feed z aktualnościami dostępu do znajomych oraz powiadomieniami

Dane do których mają dostęp tylko ci zarejestrowani Użytkownicy, którzy zostaną dodani do Twojej listy znajomych:

  • ostatnio zamieszczone artykuły
 • powiadomienia o nowych wiadomościach

Dane do których dostęp jest zastrzeżony tylko i wyłącznie dla danego Użytkownika to:

  • dane dostępu do panelu administracyjnego
 • skrzynka wiadomości

Ciasteczka – „cookies”

Serwis internetowy salesman.pl stosuje „cookies” czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.„Cookies” jest informacją zapisywaną przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. „Cookies” jest zapisywany tylko na czas działania przeglądarki i ma na celu poprawne działanie serwisu i wszelkich jego funkcji.

Regulamin portalu salesman.pl

§ 1. Definicje

Użytkownik – osoba, która przegląda, czyta, lub wprowadza jakiekolwiek content w ramach Serwisu Salesman.pl

Administrator – SALESMAN Michał Wiszniewski, z siedzibą w Warszawie, 03-0750, przy ul. Brzezińskiej 17A o numerze NIP: 5372389824.

salesman.pl – serwis spoołecznościowo-informacyjny o tematyce sprzedaż, analityka i smarketing, umożliwiający stworzenie własnego profilu – wizytówki, tworzenie wszelkiego rodzaju contentu, oraz budowania i przynależności do społeczności biznesowej

Content- artykuły, blogi, wideo, ciekawostki, zdjęcia oraz komentarze w ramach serwisu salesman.pl

Newsletter – elektroniczna forma biuletynu – czasopisma rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji – wyrażając tym samym chęć jego otrzymywania

Netykieta – zasady, które wynikają wprost z ogólnych zasad przyzwoitości lub są odzwierciedleniem niemożliwych do ujęcia w standardy ograniczeń technicznych wynikających z natury danej usługi Internetu.

§ 2. Zawarcie umowy

Poprzez wypełnienie formularza rejestracji Użytkownik zawiera z administratorem umowę o uczestnictwie w społeczności serwisu. Poprzez wypełnienie formularza subskrypcji newsletterów Użytkownik zawiera z Administratorem umowę o subskrypcji Newsletteru Korzystając z serwisu salesman.pl Użytkownik zgadza się z zasadami korzystania z serwisów

§ 3. Prawa i obowiązki stron

§ 3.1. prawa i obowiązki stron

Użytkownik ma następujące prawa:

 • Prowadzenia strony salesman.pl/nazwaużytkownika, która zawiera Wpisy wprowadzone przez panel administracyjny
 • Modyfikacji swoich danych
 • Pisania artykułów i blogów związanych tematycznie z portalem
 • Wprowadzania komentarzy do dowolnego Contentu, z uwzględnieniem zasad netykiety i dobrych obyczajów
 • Publikowania spisu znajomych pod warunkiem, iż znajomy zaakceptował podłączenie do znajomych oraz warunki niniejszego Regulaminu
 • Prowadzenia korespondencji z innymi użytkownikami, pod warunkiem, iż treści wysyłanych wiadomości nie zawierają oferty handlowej firmy

Użytkownik ma następujące obowiązki:

 • Wprowadzania rzetelnych i wiarygodnych danych
 • Stosowania zasad netykiety

Administrator ma następujące prawa:

 • Usuwać wpisy zawierające treści niewłaściwe lub niezgodne z tematyką portalu
 • Modyfikować wpisy w zakresie adjustacji tekstów
 • Dobierać treści merytoryczne wyświetlane w Serwise salesman.pl
 • Wysyłać informacje o zmianach na Serwisie salesman.pl do skrzynek w profilu użytkownika

§ 3.2. Newsletter – prawa i obowiązki stron:

Użytkownik ma następujące prawa:

 • Wypisanie się
 • Otrzymywanie newsletterów
 • Modyfikacji listy subskrybowanych newsletterów

Administrator ma następujące prawa:

 • Wysyłanie na skrzynkę e-mail Użytkownika zasubskrybowanych newsletterów
 • Wysyłać informacje handlowe dotyczące Administratora i osób trzecich na adres Użytkownika

§3.3 Zasady korzystania z serwisu salesman.pl

Wyłączne prawo do dysponowania treściami serwisu przysługuje Administratorowi.

Nie wolno kopiować i rozpowszechniać treści serwisu bez zgody Administratora.

§ 4. Własność intelektualna

§4.1

Użytkownik może zamieszczać content jedynie pod warunkiem przysługiwania mu wszelkich praw niezbędnych do zgodnej z prawem eksploatacji tych treści. Użytkownikowi przysługują prawa autorskie do Contentu, które spełniają powyższe warunki. W przypadku zamieszczenia Contentu nie spełniających tych warunków wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw o których mowa powyżej.

§4.2

W momencie wprowadzenie treści w Contencie, Użytkownik udziela Administratorowi licencji na okres obowiązywania umowy i 10 następnych lat na korzystanie z wprowadzonych przez siebie treści na następujących polach eksploatacji:

 • publikowania Contentu na stronie salesman.pl
 • w zapisie utrwalania i zwielokrotniania Contentu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, oraz cyfrową.
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Wpis utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie Contentu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera, publikacja w sieci Internet.

§4.3

Administrator ma prawo dystrybuować i wykorzystywać Wpisy umieszczone przez Użytkownika na serwisie salesman.pl w dowolny sposób przez okres obowiązywania umowy i 10 następnych lat.

§ 5. Ochrona danych osobowych

§5.1

Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody Administrator ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Administratora i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§5.2

W przypadku zamieszczania przez Użytkownika na stronach internetowych Serwisów danych, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926) ich przetwarzanie następuje na podstawie faktu podania ich do publicznej wiadomości przez Użytkownika (opublikowanie tych danych na stronie internetowej).

§5.3

Administrator chroni dane osobowe Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.

§5.4

Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

§5.5

Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych oraz zapomnienia, o których mowa powyżej – w takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do realizacji usługi będzie równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy. Usunięcie konta jest możliwe poprzez zalogowanie do panelu użytkownika i naciśnięcie odpowiedniego przycisku w jego ustawieniach.

§5.6

Zapewnienie najwyższego standardu ochrony danych osobowych jest dla nas bardzo istotne. Ochrona danych osobowych stanowi integralną część naszej działalności biznesowej. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni i efektywny poziom ochrony danych osobowych. W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji lub zgłoszenia nieprawidłowości skontaktuj się z administratorem serwisu poprzez adres e-mail: admin@salesman.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych najszybciej skontaktujesz się za pośrednictwem

§5.7

Polityka prywatności opublikowana na stronie salesman.pl/politykaprywatnosci/ stanowi element niniejszej umowy.

SALESMAN Sprzedaż Analityka Smarketing ©2021

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

lub

Create Account