+

Mała liczba zgłaszanych patentów. W tyle głównie małe i średnie przedsiębiorstwa