+

Wyrównanie płac w handlu – zawód “handlowiec” w końcu będzie znacjonalizowany