+

Grupa Lotos: w 2019 roku Capex może być niższy niż w roku 2018